Program gromadzenia danych telefonicznych NSA ‘prawdopodobnie niezgodny z czwartą poprawką’

W 68 – stronicowej opinii sędzia sądu federalnego Richard J. Leon stwierdził, że program gromadzenia danych na temat połączeń telefonicznych, który to zakłada analizowanie połączeń wykonywanych przez poszczególne numery i tworzenie bazy danych na podstawie zebranych informacji prawdopodobnie podlega pod bezpodstawne przeszukanie – zabronione przez czwartą poprawkę amerykańskiej konstytucji. Opinia nie jest wyrokiem, jest to jednak pierwsze oficjalne stanowisko sędziego, które sprzeciwia się praktykom NSA.

Przede wszystkim konieczne było rozróżnienie sprawy od Smith v. Maryland w którym to orzeczono, iż czwarta poprawka nie chroni przed zbieraniem informacji o połączeniach wychodzących. Wtedy to sąd stwierdził, że nie można spodziewać się że wybierany numer pozostaje prywatną informacją skoro musi on być udostępniony firmie telefonicznej (kluczowym jest tutaj test ‘reasonable expectation of privacy’). W związku z tym nie przysługuje tutaj konstytucyjna ochrona. Według sędziego Leona orzeczenie to nie ma tutaj zastosowania ponieważ telefonia jest dzisiaj zupełnie czymś innym niż była w 1979 (kiedy to wydano wyrok w Smith v. Maryland), a sąd nie mógł nawet przewidywać powstania sytemu zbierającego informację z całego kraju jak ma to miejsce dzisiaj. Co więcej podsłuch w Smith był aktywny jedynie przez kilka dni, a nie zainstalowany na stałe a baza będzie przechowywać dane z pięciu lat. Co więcej program mam trwać tak długo jak długo Stany będą walczyć z terroryzmem – czyli w praktyce już zawsze. Sędzie bierze także pod uwagę to jak bardzo zmieniła się relacja rząd – firmy telekomunikacyjne na przestrzeni lat. W czasach Smith dane były fizycznie przekazywane na życzenie organów ścigania, dziś NSA może mieć ‘codzienny dostęp’ do całych zbiorów. Podsumowując, różnica zasadza się przede wszystkim na skali i stopniu dostępu do danych. Nie można porównywać jednostkowej instalacji urządzenia do rejestracji danych, do systemu na bieżąca rejestrującego informacją z wszystkich (praktycznie) telefonów w Stanach. W opinii czytam wręcz o ‘almost-Orwellian technology’.

Po drugie według sędziego przeszukania (czwarta poprawka mówi o ochronie przed bezpodstawnym przeszukaniem, także aby skarga była zasadna punktem wyjścia musi być zrównanie zbierania informacji z przeszukaniem, stąd też rozróżnienie od Smith) prawdopodobnie są bezpodstawne ze względu na skale działań. Tutaj przywoływane jest Chandler v. Miller gdzie stwierdzono, że podstawą przeszukania musi być zindywidualizowane podejrzenie czynu zabronionego. O takim, a  w szczególności zindywidualizowanym podejrzeniu, nie może byc mowy jeżeli NSA rejestruje wszystkie połączenia do i z Stanów, filtrując je dopiero przy przeszukiwaniu zbiorów. Samo filtrowanie również zostało poddane krytyce, gdyż pracownicy NSA mają dostęp do danych dotyczących 3 ‘skoków’ od sprawdzanego numeru telefonu. W przypadku dużych miast takie 3 skoki mogą z łatwością objąć kilkanaście tysięcy numerów co przekreśla uzasadnione podejrzenie. W końcu sędzia wypomina, że rząd nie przedstawił żadnych dowodów świadczących o tym, że zebrane dane zapobiegły jakiemukolwiek atakowi.

Równie ciekawa jest kwestia dopuszczalność skargi. Tutaj uwidacznia się relacja pomiędzy Administrative Procedure Act i działaniem FISC (foreign intelligence surveillance court) który to miał w założeniu stanowić przeciwwagę i źródło sądowej kontroli programu. Ze względu na tajny charakter działalności zasadniczo poza służbami nikt nie ma dostępu do sądu co sprawia, że nie ma możliwości zaskarżania decyzji. Skarżący twierdzą, że jest to niezgodne z APA, który to umożliwia każdemu kto został pokrzywdzony na skutek działań agencji rządowych dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym. Zdaniem rządu z kolei PATRIOT Act i FISA (foreign intelligence surveillance act) uniemożliwia dochodzenia roszczeń w ten sposób (co jest dopuszczalne). W rezultacie Kongres miałby stworzyć zamknięty system sądowej kontroli niedostępny dla poszkodowanych, czy organizacji interesu społecznego. Zdaniem sędziego jednak ustawy nie uniemożliwiają jakiejkolwiek kontroli (bo dopuszcza się na przykład dostawców usług telefonicznych). Wydaję się jednak, że ustawodawca nie przewidział innych stron które mogłyby być zainteresowane decyzjami FISA, ponieważ nikt inny nie miał wiedzieć o jego działaniach. Konkludując skarga jest dopuszczalna tylko na poziomie konstytucyjnym. Jest to możliwe ponieważ ustawy nie uniemożliwiają stronom trzecim jakiejkolwiek skargi, w szczególności ograniczające możliwość skargi konstytucyjnej. W końcu sędzia Leon przypomina o domniemaniu możliwości stosowania takiej formy kontroli w sądach federalnych.

Pomimo, że do wyroku sądu najwyższego pozostała jeszcze daleka droga, to opinia daje pewną nadzieje na przynajmniej ograniczenie działalności NSA. Należy również wspomnieć, że spotkała się już z krytyką – w szczególności kontrowersyjne jest rozróżnienie od sprawy Smith v. Maryland. Co równie ważne okazuje się że, informacje ujawnione przez Edwarda Snowdena nie są tak bezwartościowe i niebezpieczne jak starał się to przedstawić rząd USA.

One thought on “Program gromadzenia danych telefonicznych NSA ‘prawdopodobnie niezgodny z czwartą poprawką’

  1. System kontroli wycieku wody Posejdon służy
    do wczesnego wykrywania i lokalizacji nieszczelności w systemie
    domów, mieszkań i instalacji przemysłowych.
    System blokuje przepływ wody, aby wyeliminować przyczyny nieszczelności i informuje o tym wypadku.

Leave a Reply to zalanie wodą Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s