Nie dowiemy się jak jak atakować Tora :( – kontrowersyjna prezentacja zapowiadana na BlackHat 2014 odwołana

Prezentacja dwóch badaczy z uniwersytetu  Carnagie-Mellon o sensacyjnym tytule ‘Nie musisz być NSA aby złamać Tora’ już od pierwszych zapowiedzi budziła wiele kontrowersji. Tweet Runy Sandvik który początkowo wydał się być jedynie głosem rozczarowania związanym z brakiem współpracy i wymiany informacji pomiędzy naukowcami, a ekipą Tora okazał się jednak być niemal proroczy gdyż prezentacja została usunięta z grafiku konferencji. Ze zdawkowych na razie informacji wynika, że w sprawę musieli zaangażować się prawnicy uniwersytetu, którzy jak się wydaje zabronili komukolwiek mówienia czegokolwiek. Jedyne co jest pewne to, że prawnicy poinformowali organizatorów BlackHat o braku zgody placówki badawczej na wygłoszenie referatu. Biorąc pod uwagę, że badacze korzystali z zasobów uniwersytetu i prowadzili badania w ramach pracy naukowej uniwersytet może skutecznie zablokować upublicznienie efektów prac.

Jakie mogą być jednak przyczyny takiego obrotu spraw? Tor project zapewnia, że nie wnosili o wyłączenie prezentacji z planu konferencji – apelując jednocześnie o etyczne i odpowiedzialne prowadzenie badań związanych z siecią. Jak na razie najbardziej prawdopodobna wydaję się teoria, iż badacze – zapewne nieumyślnie – popełnili przestępstwo. Jeżeli prowadzili nasłuch sieci bez uzyskania zgody użytkowników (co jest niemal pewne) naruszyli Wiretap Act który zabrania nieuprawnionego przechwytywania komunikacji elektronicznej. Tłumaczyło by to również zdawkowe wyjaśnienia i brak komentarzy ze strony uniwersytetu, którego prawnicy dobrze wiedzą o potencjalnym ryzyko związanym z komentowaniem jakichkolwiek aspektów potencjalnego postępowania karnego. Oczywiście testowanie de facto ataku na sieć komputerową na rzeczywistych użytkownikach, a nie w warunkach laboratoryjnych, zakrawa co najmniej na lekkomyślność. Szczególnie dziwi to w obliczu doświadczenia obu badaczy – trudno uwierzyć, że równie chętnie testowali by np.: exploit umożliwiający zdalny dostęp. Być może odkrycie było tak ekscytujące, że twórcy zapomnieli skonsultować swoich działań z przepisami prawa.

Tak czy inaczej mam nadzieję, że prędzej czy później wyniki przeprowadzonych badań zostaną ujawnione. Wnioskują z opisu dostarczonego przez badaczy, który zakładał użycie łączy o wysokiej przepustowości i długi czas (kilka miesięcy) konieczny do skutecznego ataku. Niektórzy podejrzewają, że atak miał polegać na ustanowieniu kontrolowanych węzłów sieci. Duży transfer sprawiłby, że węzły te byłyby wybierane przez klientów podłączających się do sieci jak ‘entry guards’ które mają zapobiegać ujawnianiu użytkowników. Teoretycznie wybierane są one losowe i tylko one wybierane są jako pierwszy węzeł połączenia. Kontrolując zarówno entry guard jak i węzeł wyjściowy identyfikacja użytkowników byłaby już jak najbardziej możliwa.

To jak szybko rozwiązana zostanie zagadka prezentacji zależy w dużym stopniu od tego czy faktycznie doszło do popełnienia przestępstwa i czy władze USA zdecydują się na wszczęcie postępowania. Jeżeli prawnicy uniwersytetu uznają, że jest realna szansa na rozwiązanie sprawy w sądzie to komentarze będą ograniczone do minimum. Być może jednak udostępnione Tor project fragmenty prezentacji poskutkują oświadczeniem na temat faktycznej skuteczności ataku.

One thought on “Nie dowiemy się jak jak atakować Tora :( – kontrowersyjna prezentacja zapowiadana na BlackHat 2014 odwołana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s