On language / język strony

As much as I’d like to make this blog entirely bilingual (Polish and English) right now I cannot afford time to translate every piece of writing while retaining satisfying quality of posts. Therefore as a rule of thumb:

News that at the moment of writing will not be yet published in Polish news services will be posted in Polish.

Everything else will be posted in English.

 

Pomimo, że chciałbym prowadzić te stronę publikując każdy wpis w dwóch językach (Polskim i Angielskim) to niestety nie mam obecnie czasu aby tłumaczyć każdy wpis zachowując odpowiedni poziom wypowiedzi. Dlatego, ogólnie rzecz biorąc:

Informację o wydarzeniach jeszcze nie opisanych przez Polskie serwisy będą publikowane po Polsku.

Wszystko inne będzie publikowane w języku angielskim.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s