European Review of Organised Crime :)

Tym razem post w trochę innym tonie – artykuł mojego autorstwa został opublikowany w wydaniu specjalnym European Review of Organised Crime poświęconym w całości zjawisku cyberprzestępczości. Do lektury zarówno mojego artykułu (zatytułowanego Dealer, Hacker, Lawyer, Spy. Modern Techniques and Legal Boundaries of Counter-cybercrime Operations) jak i pozostałych prac serdecznie zapraszam.

Wydawnictwo dostępne jest pod adresem http://sgocnet.org/site/the-review-eroc/

 

This time something a bit different – I had a pleasure of contributing an article to the special issue of European Review of Organised Crime dedicated entirely to the phenomenon of cybercrime. Therefore I invite everyone to to read my article (titled Dealer, Hacker, Lawyer, Spy. Modern Techniques and Legal Boundaries of Counter-cybercrime Operations) as well as other contribution included in this issue.

European Review of Organised Crime is available at http://sgocnet.org/site/the-review-eroc/.